MED FOKUS PÅ BEVIDSTHEDEN

Multi Inkarnations Terapien arbejder inden for området mellem terapi og selvudvikling. Med udgangspunkt i at alle mennesker indeholder svarene i sig selv, bruges metoden til at undersøge, hvor det er, vi begrænser os selv i at kunne lytte til denne indre viden. Jo bedre vi bliver i stand til at lytte til os selv, desto bedre bliver vi til at se bag om de dramaer, som udspiller sig i vores liv og finde ind til den bagvedliggende ro og visdom som hele tiden er til stede i et hvert øjeblik. Vi skal som sådan ikke lære så meget, vi skal blot huske, hvem vi i virkeligheden er.

En måde at lære dette på er at dykke ned i vores egen underbevidsthed og se hvad der lever dér af historier og dramaer, og hvordan disse ubevidste tilstande udlever sig selv i vores liv i alle mulige afskygninger. Efterhånden som vi gennemskuer og tilgiver vores egne selvbedrag, vil vi holde op med at flygte fra os selv – og opleve at frihed og indre viden hele tiden har været tilstede, vi har blot ikke vidst, hvordan vi skulle lytte.

Vores daglige aktiviteter er centreret omkring udbydelsen af uddannelse, kurser og individuelle sessioner med fokus på de psykologiske og spirituelle aspekter af vores eksistens. Metoden tager udgangspubkt i Cris Griscoms psykospirituelle arbejde.

Centeret er medlem af AHP – Association for Humanistic Psychology.

quote_box_end_of_classquote_box_skaebne

Vores hovedaktiviteter er:

• Grundkurser (af 2 måneders varighed)
• Introduktionsseminarer (gratis)
• Uddannelse
• Eksternatkurser
• Individuelle sessionsforløb
• Foredrag

Adresseliste over færdiguddannede terapeuter

Sponsor:

psykolog københavn  – psychologist in Copenhagen

test af måltidskasser
vpngratis vpn
yousee dkoister prisertelmore tank op
dødsbo købes – Hårtransplantation

Hvad er Multi-Inkarnations Terapi?

TIDLIGERE LIV I PSYKOTERAPI

At inddrage tidligere liv i forståelsen af sig selv har vist sig at være yderst brugbart inden for såvel psykoterapi som personlig udvikling. Ved at se os selv i andre tidsepoker og med andre personligheder, åbner vi op for en forståelse og udlevelse af de historier og dramaer, der lever inde i os og påvirker os på det ubevidste plan i dag. Det giver os mulighed for at integrere vores skyggesider, genvinde tabte ressourcer og heale gamle sår. Efterhånden som vi gennemlever forskellige følelser og oplevelser fra tidligere liv, begynder bevidstheden at opdage, at vi ikke er personligheden, men at personligheden mere er summen af de følelser og tanker, som er opstået i vores møde med omverdenen.

Når denne erkendelse opstår, og vi erfarer det på et kropsligt, følelses- og bevidsthedsmæssigt plan, så bliver det praktisk muligt for os, at slippe de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og den smerte vi lever med i dag. Dette er med til at bane vejen for, at mere autentiske følelser og tanker kan opstå og skabe en dyb forankring i vores væsens kærne. Vi bliver bedre i stand til at tage ansvar for os selv og leve ud fra vores ressourcer i stedet for at gentage tidligere smertefulde mønstre.

Multi-Inkarnations Terapi (MIT) hjælper hver enkelt med til at kigge på hvordan, netop han eller hun har vendt sig bort fra sig selv, og med at heale dette og vende tilbage til det Højere Selv. Der opstår en indre frihed til at være til stede med de ressourcer og evner, som den enkelte indeholder.

HVAD ER MIT?

Ved hjælp af MIT’ens blide og enkle metoder kan vi gå på opdagelse i vores eget indre og undersøge, hvordan tanker, følelser og krop indbyrdes påvirker hinanden og i sidste ende skaber vores virkelighed.

Dette gøres ved at dykke ned i vores underbevidsthed og se hvilke historier og dramaer, der lever dér, og hvordan disse ubevidste tilstande udlever sig selv i vores liv i alle mulige afskygninger. Det er ikke væsentligt, om vi tror på tidligere liv eller ej. Hvis vi ser de historier, der dukker op, som underbevidsthedens metaforer, kan vi, uanset hvor de kommer fra, lære af dem og dermed komme videre. De ting, der findes i underbevidstheden, påvirker os, fordi kroppen tror på alt, hvad der ligger dér. Når man for eksempel drømmer, at man falder fra en høj klippe og vågner op badet i sved med kroppen spændt som en flitsbue, så er det fordi kroppen virkelig tror, at den er ved at falde og spænder op for at undgå faldet. Det kan tage et stykke tid, at overbevise sig selv om, at det bare var en drøm, og at man rent faktisk ligger i sin seng.

Netop fordi vores krop tror på alt det, der ligger i underbevidstheden, er det så utrolig forløsende at bringe ubevidste dynamikker frem i dagens lys. Det healende er, at vi i trygge rammer får mulighed for at udleve og bearbejde ukendte sider af os selv og de konflikter, der ligger i vores hukommelse fra tidligere liv eller andre erindringsbilleder, samt får adgang til vores dybeste ressourcer.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Sessioner i MIT foregår som individuelle forløb, der tilpasses den enkelte person og strækker sig over 1-4 dage á 3 timers varighed pr. dag. Hvert forløb er unikt og vil give dig en dybere forståelse af dig selv på både et psykologisk og spirituelt plan.

Du kan læse mere om hvordan en session forløber, samt se en oversigt over de forskellige forløb der findes i MIT